خانه

باید مقداری را وارد کنید

درباره ما

تیم راد هفتم با تکیه بر دانش داخلی و متخصص های فنی در جهت تولید محصولات تاشو و جمع شو شروع به فعالیت نموده که از محصولات مشابه خارجی در بازار کیفیت و برتری های بیشتری دارد.
محصولات در چهار بخش مجزا تولید میگردد، بخش اول کارگاه فلز می باشد ک محصولات آماده می شود برای بشخ رنگ آمیزی، کوره ای و سپس کارگاه چوب قطعات چوبی را تهیه و در بخش مونتاژ محصولات یک پارچه و تولید می شود.
هدف ما از تولید، اشتغال زایی و ارائه محصولات با کیفیت ایرانی و رشد کشور عزیزمان ایران می باشد.